Oferta rekultywacji gruntów zastępująca karczowanie

Oferujemy usługi rekultywacji gruntów leśnych i rolnych, które w wyniku zakończenia zdolności produkcyjnych należy przywrócić do dalszego użytkowania.
Takie obszary to: karcze po wycince lasów, karcze po wycince sadów, samosiewy drzew liściastychi iglastych, samosiewy krzewów iglastych iliściastych krzewy, samosiewy drzew liściastych i iglastych, plantacje wierzby energetycznej.
Dotychczasowe metody przywracania gleby do dalszego użytkowania były bardzo pracochłonne i kosztowne (karczowanie pni, wywóz i ich rozdrabnanie).
Proponujemy zatem rekultywację terenów rolnych i leśnych do głęb. 30cm (max. 35 cm)rotovatorem RF 800, które zostaną wykonane w krótkim czasie, a gleba przygotowana do celów produkcyjnych.
Zastosowanie: tereny leśne po wycince, parki miejskie, sady, tereny pod liniami wysokiego , plantacje wierzby energetycznej, nieużytki rolne, szkółki leśne działki pod zabudowę indywidualną, obszary melioracyjne. Oferujemy usługi:napięcia

mulczowanie-ściółkowanie pokrywanie powierzchni gleby materią organiczną lub nieorganiczną do głeb. 5 cm
- więcej
frezowanie gleby rotovator RF 800 rekultywacja gleby na głęb. do 30cm (max 35cm) rotovatorem RF 800-zastępuje karczowanie
- więcej
zrębkowanie usługi zrębkowania świadczone mobilnym rębakiem
- więcej.


Przed wykonaniem zadania zawsze konsultujemy wszystkie decyzje z klientem. Wspólnie ze zleceniodawcą uzgadniamy kwestie dotyczące formy naszej współpracy i technicznych zagadnień związanych z wykonaniem zleconej usługi. Zawsze chętnie doradzamy najlepsze rozwiązania, pomagamy dobrać odpowiedni rodzaj usługi. Klient przed rozpoczęciem prac informowany jest także o ostatecznych kosztach realizacji.
Gwarantujemy profesjonalne wykonanie uslugi!

W zakresie architektury ogrodowej polecamy usługi firmy Iglaczek

    Firma Centrum Ogrodnicze "Iglaczek" specjalizuje się w sprzedaży produktów i usług z zakresu architektura ogrodowa - altany. ogrodzenia, pergole, huśtawki, studzienki, kosze
    żywe krzewy, kwiaty, trawniki: krzewy żywopłotowe, ozdobne krzewy iglaste, kwiaty ozdobne, trawniki

    http://www.iglaczek.pl